Wybierz inny produkt:

Kursy walut 22.07.2016
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,2466 4,4685
GBP 5,0822 5,3363
USD 3,8573 4,0498
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75