Wybierz inny produkt:

Kursy walut 31.08.2016
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,2467 4,4676
GBP 5,0166 5,2677
USD 3,8155 4,0085
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75