Wybierz inny produkt:
Kursy walut 18.04.2014
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,0767 4,2888
GBP 4,9628 5,2050
USD 2,9548 3,1029
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 2,50
Stopa lombardowa 4,00
Stopa redyskontowa weksli 2,75