Wybierz inny produkt:
Kursy walut 17.09.2014
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,0816 4,2930
GBP 5,1459 5,3977
USD 3,1544 3,3123
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 2,50
Stopa lombardowa 4,00
Stopa redyskontowa weksli 2,75