Wybierz inny produkt:

Kursy walut 21.10.2016
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,2166 4,4352
GBP 4,7451 4,9809
USD 3,8792 4,0736
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75