Wybierz inny produkt:

Kursy walut 20.01.2017
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,2616 4,4830
GBP 4,9422 5,1899
USD 3,9954 4,1986
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75