Wybierz inny produkt:

Kursy walut 03.08.2015
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,0311 4,2409
GBP 5,7469 6,0353
USD 3,6788 3,8624
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75