Wybierz inny produkt:

Kursy walut 24.02.2017
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,2012 4,4183
GBP 4,9865 5,2318
USD 3,9724 4,1706
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75