Wybierz inny produkt:
Kursy walut 20.10.2014
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,1157 4,3288
GBP 5,2130 5,4716
USD 3,2314 3,3938
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 2,00
Stopa lombardowa 3,00
Stopa redyskontowa weksli 2,25