Wybierz inny produkt:

Kursy walut 28.08.2015
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,1218 4,3368
GBP 5,6411 5,9244
USD 3,6624 3,8452
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75