Wybierz inny produkt:

Kursy walut 07.07.2015
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,0984 4,3100
GBP 5,8045 6,0927
USD 3,7411 3,9288
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75