Wybierz inny produkt:

Kursy walut 10.02.2016
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,3321 4,5563
GBP 5,5675 5,8432
USD 3,8429 4,0347
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75