Wybierz inny produkt:

Kursy walut 24.06.2016
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,3397 4,5686
GBP 5,4285 5,7023
USD 3,9044 4,1047
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75