Wybierz inny produkt:

Kursy walut 26.04.2017
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,1199 4,3332
GBP 4,8544 5,0941
USD 3,7836 3,9725
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75