Wybierz inny produkt:

Kursy walut 30.09.2016
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,2036 4,4223
GBP 4,8848 5,1273
USD 3,7669 3,9559
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75