Wybierz inny produkt:

Kursy walut 30.03.2015
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 3,9910 4,1977
GBP 5,4731 5,7432
USD 3,6800 3,8682
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75