Wybierz inny produkt:
Kursy walut 27.02.2015
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,0477 4,2584
GBP 5,5658 5,8421
USD 3,6110 3,7931
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 2,00
Stopa lombardowa 3,00
Stopa redyskontowa weksli 2,25