Wybierz inny produkt:
Kursy walut 26.01.2015
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,1184 4,3327
GBP 5,5133 5,7929
USD 3,6726 3,8564
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 2,00
Stopa lombardowa 3,00
Stopa redyskontowa weksli 2,25