Wybierz inny produkt:
Kursy walut 23.04.2014
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,0855 4,2969
GBP 4,9730 5,2178
USD 2,9546 3,1058
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 2,50
Stopa lombardowa 4,00
Stopa redyskontowa weksli 2,75