Wybierz inny produkt:
Kursy walut 01.08.2014
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,0857 4,2973
GBP 5,1460 5,4011
USD 3,0550 3,2083
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 2,50
Stopa lombardowa 4,00
Stopa redyskontowa weksli 2,75