Wybierz inny produkt:

Kursy walut 05.05.2016
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,2935 4,5150
GBP 5,4552 5,7255
USD 3,7562 3,9473
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75