Wybierz inny produkt:

Kursy walut 24.03.2017
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,1636 4,3786
GBP 4,8213 5,0581
USD 3,8562 4,0505
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75