Wybierz inny produkt:

Kursy walut 24.11.2015
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,1516 4,3681
GBP 5,9128 6,2044
USD 3,9068 4,1064
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75