Wybierz inny produkt:

Kursy walut 27.05.2016
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,2925 4,5143
GBP 5,6395 5,9180
USD 3,8424 4,0406
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75