Wybierz inny produkt:
Kursy walut 31.10.2014
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,1069 4,3216
GBP 5,2339 5,4934
USD 3,2754 3,4400
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 2,00
Stopa lombardowa 3,00
Stopa redyskontowa weksli 2,25