Wybierz inny produkt:
Kursy walut 24.10.2014
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,1172 4,3314
GBP 5,2329 5,4924
USD 3,2601 3,4239
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 2,00
Stopa lombardowa 3,00
Stopa redyskontowa weksli 2,25