Wybierz inny produkt:
Kursy walut 23.07.2014
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,0309 4,2397
GBP 5,1127 5,3662
USD 2,9984 3,1492
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 2,50
Stopa lombardowa 4,00
Stopa redyskontowa weksli 2,75