Wybierz inny produkt:

Kursy walut 21.04.2015
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 3,8841 4,0869
GBP 5,4243 5,6909
USD 3,6418 3,8246
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75