Wybierz inny produkt:

Kursy walut 22.05.2015
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 3,9897 4,1974
GBP 5,6092 5,8908
USD 3,5791 3,7588
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75