Wybierz inny produkt:

Kursy walut 26.06.2017
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,1032 4,3151
GBP 4,6775 4,9088
USD 3,6739 3,8573
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75