Wybierz inny produkt:

Kursy walut 17.08.2017
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,1512 4,3671
GBP 4,5728 4,7989
USD 3,5464 3,7240
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75