Kredyt na zakup ziemi PBS AGRO

Kredyt na zakup ziemi PBS AGRO może być przeznaczony na zakup gruntów rolnych z możliwością refinansowania takich transakcji z okresu 6 miesięcy.
W przypadku klientów korzystających z produktów kredytowych w Banku, stosowana będzie uproszczona  procedura rozpatrywania wniosków kredytowych.

 • maksymalna kwota do 90% wartości nakładów inwestycyjnych
 • maksymalny okres kredytowania: 20 lat (kredytobiorcom do 40 roku życia (wg stanu na dzień złożenia wniosku) kredyt może zostać udzielony na okres do 25 lat)
 • brak prowizji wstępnej
 • prowizja przygotowawcza uzależniona od okresu kredytowania
  - do 10 lat – 1%
  - powyżej 10 lat – 2% 

Warunki udzielenia kredytu na zakup ziemi PBS AGRO:

 • prowadzenie rachunku bieżącego w banku
 • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
 • posiadanie zdolności kredytowej
 • zawarcie umowy o kredyt
 • ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu 


WIBOR 3M + plus stała marża 2,5 p.p.

Stawka bazowa obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań miesiąca przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego miesiąca.

Podobne produkty
 • Kredyt w rachunku bieżącym
  Kredyt w rachunku bieżącym umożliwia pozyskanie środków obrotowych przeznaczonych na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
 • Kredyt „Gotówka dla rolnika”
  Kredyt gotówkowy przyznawany na uproszczonych zasadach oceny zdolności kredytowej dla rolników posiadających w Banku rachunek od co najmniej 6 miesięcy.
Wybierz inny produkt:
Newsletter Bezpieczeństwo
Otrzymuj bezpłatne informacje o promocjach i nowych ofertach.
Bądź na bieżąco i zarabiaj od dziś.