Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR

 • Możliwość korzystania z kredytu przez okres 5 lat, przy czym każdorazowo po okresie 12 miesięcy następuje automatyczne odnowienie limitu kredytowego na kolejne 12 miesięcy bez konieczności spłaty kredytu oraz składania wniosku i podpisywania aneksu
 • Możliwość wydatkowania kredytu na dowolny cel
 • Wcześniejsze pozyskanie środków

Kredyt może zostać udzielony posiadaczowi rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego posiadającemu udokumentowane źródło dochodów.

Na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy należy przekazywać comiesięczne dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury/renty lub innych dochodów.

Decyzja o przyznaniu kredytu uzależniona jest od posiadania zdolności kredytowej, a także zaproponowanego przez Wnioskodawcę prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu akceptowanego przez Bank.

Oprocentowanie zmienne kredytu odnawialnego dla posiadaczy ROR stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 12M i stałej marży Banku.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 3500 zł, okres kredytowania 60 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 14,6%, kwota odsetek 2556,40 zł*, prowizja za udzielenie kredytu 1,5% całkowitej kwoty kredytu, prowizja za odnowienie linii kredytowej na kolejny rok 1,5% odnawianej kwoty kredytu, koszt zabezpieczenia kredytu 189 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 18,6%*, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 6507,90 zł*.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 1.02.2013 r.

*przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej

 1. Czy posiadanie ROR-u w Banku przez okres co najmniej 3 miesięcy jest warunkiem koniecznym do uzyskania kredytu w ROR?
  Nie jest to warunek konieczny. Kredyt może otrzymać także klient, który zawarł umowę o prowadzenie ROR i który dostarczy historię rachunku poświadczoną przez bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał, za okres co najmniej 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie kredytu.

 2. Jaka może być maksymalna kwota kredytu?
  Kwota kredytu uzależniona jest od wysokości wpływów na ROR, przy czym nie może być wyższa niż sześciokrotność średnich miesięcznych wpływów na ROR.

 3. Czy istnieje możliwość podwyższenia kwoty kredytu odnawialnego w ROR w trakcie trwania umowy?
  Tak, pod warunkiem dokonania przez Bank oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy na podstawie obowiązujących w Banku regulacji, w szczególności analizy jego wiarygodności kredytowej.
Podobne produkty
 • Kredyt gotówkowy
  Jeśli potrzebujesz dodatkowej gotówki, skorzystaj z atrakcyjnej oferty kredytu gotówkowego i dogodnych warunków.
 • Pożyczka hipoteczna
  Pożyczka hipoteczna udzielana jest osobom fizycznym, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Zabezpieczeniem prawnym spłaty pożyczki jest hipoteka na nieruchomości.
Wybierz inny produkt:
Newsletter Bezpieczeństwo
Otrzymuj bezpłatne informacje o promocjach i nowych ofertach.
Bądź na bieżąco i zarabiaj od dziś.