Kredyt gotówkowy

Złóż wniosek, a po dokonaniu pozytywnej oceny Twojej zdolności kredytowej przez Bank zawrzyj umowę o kredyt i ciesz się gotówką. Zamierzasz wcześniej spłacić całość lub część kredytu, który posiadasz w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie? Żaden problem, sprawdź, co możemy Tobie zaoferować.

Twoje korzyści:
• atrakcyjne oprocentowanie;
• kwota kredytu zostanie dostosowana do Twoich dochodów;
• pieniądze odbierasz w gotówce albo w formie przelewu;
• kredyt możesz przeznaczyć na dowolny cel.


Kredyt może być przeznaczony na sfinansowanie dowolnego celu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie wykorzystany na działalność gospodarczą. Kredyty udzielone do kwoty 255.550 zł podlegają Ustawie o kredycie konsumenckim.

Kredyty na okres do 24 miesięcy oprocentowane są według stałej stopy, a powyżej 24 miesięcy - według stopy zmiennej.

Stawki oprocentowania dostępne w zakłade Dokumenty do pobrania

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Kwota udzielonego kredytu 10 000,00zł, całkowita kwota kredytu 10 000,00zł [1] (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia [2] płatne ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 36 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 10,00%, całkowity koszt kredytu wynosi 2 238,80zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 600,00 zł, odsetki od kredytu 1 638,80 zł, koszty usług dodatkowych ……….. zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy ……….. zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy ……….. zł, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł

Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 15,22%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 12 238,80 zł.[1] Przyjęto założenie, iż prowizja i koszt ubezpieczenia kredytu finansowane są ze środków własnych kredytobiorcy; w sytuacji, gdy prowizja i/lub koszt składki ubezpieczeniowej finansowane są z kwoty kredytu, całkowita kwota kredytu jest równa kwocie udzielonego kredytu pomniejszonej o te koszty

[2] Dotyczy sytuacji, gdy zastosowano dla umowy kredytowej zabezpieczenie w formie ubezpieczenia.

Przedstawione dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 3.10.2017 r.

 

Wysokość prowizji przygotowawczej od kredytów konsumenckich gotówkowych wynosi:

1. dla klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku lub tych osób, które otworzą rachunek najpóźniej w dniu zawarcia umowy o kredyt:

  • od kredytu spłacanego do 12 m-cy - 4%
  • powyżej 12 do 24 m-cy - 5%
  • powyżej 24 m-cy - 6%

2dla pozostałych klientów - 9%

Prowizja naliczana jest od kwoty wypłaconego kredytu/pożyczki, płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

Podobne produkty
  • Kredyt mieszkaniowy
    Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na budowę albo rozbudowę domu lub mieszkania, zakup własnościowego spółdzielczego prawa do mieszkania lub domu, zakup domu lub mieszkania, remont lub zakup działki budowlanej lub rekreacyjnej
  • Pożyczka hipoteczna
    Pożyczka hipoteczna udzielana jest osobom fizycznym, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Zabezpieczeniem prawnym spłaty pożyczki jest hipoteka na nieruchomości.
Wybierz inny produkt:
Newsletter Bezpieczeństwo
Otrzymuj bezpłatne informacje o promocjach i nowych ofertach.
Bądź na bieżąco i zarabiaj od dziś.