Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego

Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego mogą być udzielane w formie kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz jako kredyty średnio- i długoterminowe przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

  • Warunki kredytowania odbiegające od warunków oferowanych standardowo klientom Banku
  • Konkurencyjna oferta kredytowania

Kredyt może zostać udzielony w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego przez JST. Wybór Banku kredytującego następuje w oparciu o ofertę sporządzoną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). SIWZ może zawierać zapisy mające wpływ na zapisy umowy kredytowej. Kredyty udzielane są zgodne ze złożoną przez Bank ofertą.

Oprocentowanie ustalane indywidualnie dla każdego wniosku.

Podobne produkty
  • Kredyt w rachunku bieżącym
    Kredyt w rachunku bieżącym umożliwia pozyskanie środków obrotowych przeznaczonych na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  • Kredyt rewolwingowy
    Kredyt rewolwingowy umożliwia Klientom pozyskanie środków obrotowych przeznaczonych na finansowanie stałych nakładów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wybierz inny produkt:
Newsletter Bezpieczeństwo
Otrzymuj bezpłatne informacje o promocjach i nowych ofertach.
Bądź na bieżąco i zarabiaj od dziś.