Kredyt z gwarancją de minimis PLUSCo to znaczy „de minimis”?

De minimis to najprostsza forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej, wprowadzona przepisami prawa polskiego, nie wymagająca notyfikowania Komisji Europejskiej. Limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy w roku podatkowym, w ktorym udzielana jest pomoc i 2 poprzedzających latach podatkowych wynosi 200.000 EUR (dla klientow działających w branży transportowej limit pomocy wynosi 100.000 EUR). W przypadku gwarancji pomoc de minimis stanowi 13,33% kwoty udzielonej gwarancji.

Czym jest gwarancja de minimis – PLD PLUS?

Gwarancja PLD PLUS łączy w sobie gwarancję Banku Gospodarstwa Krajowego oraz poręczenie konsorcjum funduszy poręczeniowych. Nie jest możliwe udzielenie gwarancji przez BGK bez udzielenia poręczenia przez fundusz poręczeniowy i odwrotnie. Gwarancja BGK stanowi 60% kwoty kredytu nieodnawialnego/ limitu kredytu odnawialnego, zaś poręczenie funduszy poręczeniowych - 20% kwoty kredytu/limitu.

Dla kogo?

Gwarancja PLD PLUS może być udzielona kredytobiorcy będącemu mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, zgodnie z definicją unijną, który ma swoją siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, mazwoeickiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego lub zachodniopomorskiego. 

Na jaki cel?

Gwarancją PLD PLUS mogą być objęte nowo udzielane wszelkie kredyty obrotowe (nieodnawialne, odnawialne, w tym także kredyty w rachunku bieżącym).

Ile?

Kwota gwarancji PLD PLUS wynosi 80% wartoścki kapitału kredytu (gwarancja BGK 60% + poręczenie funduszy poręczeniowych 20%). Gwarancja PLD PLUS nie obejmuje odsetek od kredytu ani żadnych innych prowizji czy opłat. Maksymalna kwota kredytu wynosi 1 mln złotych

Na jaki okres?

Gwarancje PLD PLUS mogą być udzielane na okres do 2 lat i 3 miesięcy.

Podobne produkty
  • Kredyt inwestycyjny
    Kredyt inwestycyjny może zostać przeznaczony na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację lub zwiększenie majątku trwałego.
  • Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych
    Wspólnota mieszkaniowa może ubiegać się w Banku o kredyt na remont oraz na inne cele.
Wybierz inny produkt:
Newsletter Bezpieczeństwo
Otrzymuj bezpłatne informacje o promocjach i nowych ofertach.
Bądź na bieżąco i zarabiaj od dziś.